WODOWANIE S/Y "PANORAMA" 

artykuł zamieszczony na łamach Biuletynu Informacyjnego Jacht Klubu AZS we Wrocławiu - Listopad 1986. (pisownia i styl oryginalne)

            Uroczystość wodowania jachtu oceanicznego odbyła się 12 lipca 1986 r. w porcie jachtowym Golęcin w Szczecinie. O godzinie 1400 Matka Chrzestna – pani Maria Trojnacka (żona nieżyjącego już niestety, pierwszego przewodniczącego Honorowego Komitetu Budowy Jachtu, ówczesnego Dyrektora Zjednoczenia Żeglugi Śródlądowej – Emina Trojnackiego) wypowiadając standardową formuł, nadała jachtowi imię „Panorama”. Tradycyjny, rozbity za pierwszym razem, czerwony szampan pięknie wyglądał na tle białej burty jachtu.
Przed aktem chrztu głos zabrał Komandor Józef Jastrzębski, który w oficjalnym wystąpieniu uhonorował wszystkich, którzy przyczynili się do narodzin SY „Panorama”.
Następnie głos zabrał Przewodniczący Honorowego Komitetu Budowy Jachtu – Dyrektor Zrzeszenia Żeglugi Śródlądowej – Włodzimierz Choynacki, trochę jako nasz Przyjaciel i Sprzymierzeniec, a trochę jako reprezentant Stoczniowców.
W dalszej kolejności kilka ciepłych słów usłyszeliśmy od Matki Chrzestnej „Panoramy” Pani Marii Trojnackiej, która była wzruszająca i wzruszona.
Po wystąpieniach wszyscy zostali zaproszeni do zwiedzania jachtu.

Wśród gości, którzy zostali zaszczycili swoją obecnością uroczystość wodowania byli m. innymi:
Vicewojewoda Wrocławski – Maria Bożena Szczepańska,
Członek Prezydium WRN – Bogusław Wąs,
Sekretarz Generalny PZŻ – Józef Misztal,
Kierownictwo Szczecińskiego OZŻ z kolegą Witoldem Ostrowskim,
Przedstawiciele Komitetu Honorowego Budowy Jachtu z Przewodniczącym Włodzimierzem Ceynackim,
Konstruktor jachtu – Kazimierz Michalski,
Władze AZS reprezentował członek Prezydium, Przewodniczący Rady Żeglarskiej – Marcin Michalak,
Nasi patroni i sprzymierzeńcy z zaprzyjaźnionych przedsiębiorstw w tym między innymi:
Z-ca Dyrektora Stoczni Remontowej we Wrocławiu – Stanisław Koralewski,
Z-ca Dyrektora P.P. Żegluga na Odrze – Ryszard Janicki,
Ortaz grono zacnych i znanych kapitanów AZS-owskich i stanowiących ścisłe zaplecze PZŻ> Na wodowanie swojego jachtu przybyła liczna grupa członków JK AZS we Wrocławiu.

Przykro nam, że wśród przybyłych na wodowanie największego wrocławskiego jachtu zabrakło przedstawicieli OZŻ we Wrocławiu.

Wspominając wodowanie chcieliśmy jeszcze raz przypomnieć i podziękować tym, którzy przyczynili się do narodzin jachtu.
Włodzimierzowi Choynackiemu – Dyrektorowi Zrzeszenia Żeglugi Śródlądowej,
Bogdanowi Kleszczewskiemu – Sekretarzowi Organizacyjnemu KW PZPR we Wrocławiu,
Janowi Kochowi – Prorektorowi Politechniki Wrocławskiej,
Czesławowi Audyckiemu – Dyrektorowi ODGW,
Antoniemu Mazurkiewiczowi – Dyrektorowi Remontowej Stoczni Rzecznej,
Andrzejowi Szafrańskiemu – Dyrektorowi P.P. Żegluga na Odrze,
Stefanowi Koralewskiemu – z-cy Dyrektora Remontowej Stoczni Rzecznej,
Sławomirowi Szokarskiemu – Prezesowi Wrocławskiego Oddziału Klubu Marynistów SD PRL,
Bogusławowi Chruszczowi – Prezesowi Wrocławskiego Oddziału Naczelnego Sądu Administracyjnego,
Mieczysławowi Chochołowi – Dyrektorowi Wydziały Kultury Fizycznej Sportu i Turystyki UW,
Marcinowi Michalakowi – Przewodniczącemu Rady Żeglarskiej AZS, 

Tu jeszcze raz szczególne podziękowania należą się zespołowi roboczemu „Rigla” t.j.
Józefowi Jastrzębskiemu – przewodniczącemu zespołu,
Piotrkowi Kanafie – za pilotowanie spraw pokładu i wszystkiego nad,
Ludwikowi Tichemu – za wyposażenie,
Tadeuszowi Zygmuntowi – za projekt wnętrza i nadzór armatorski,
Staszkowi Okulowskiemu i Zbyszkowi Olinkiewiczowi – za dokumentację elektryczną i mechaniczną,
Alkowi Georgijew – za pomoc przy pokładzie,
Jurkowi Kamionce – za konstruktywne rozwiązywania trudnych węzłów,
Andrzejowi Łapieńskiemu – za propagandę
Oraz Ewie Mróz, Leszkowi Koronkiewiczowi, Staszkowi Ciskowi, Jerzemu Sydowowi, Jerzemu Kwiatkowskiemu oraz budowniczemu jachtu Grzegorzowi Marchewce.

Uroczystości wodowania zakończył rejs dwoma trzebieskimi 140-tkami po Zalewie Szczecińskim. Wszyscy podkreślali znakomitą organizację i atmosferę imprezy.
Takim wodowaniem otworzyliśmy jachtowi szeroką drogę do przyszłych wspaniałych rejsów.


Copyright © Jacht Klub AZS Wrocław. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Kontakt: Webmaster