Społeczna Rada Patronacka Budowy Jachtu Morskiego

1. Bogdan Kleszczewski - Przewodniczący - Sekretarz KW PZPR, W-ce Przewodniczący WRN,
2. Prof. dr hab. Jan Koch - Prorektor Politechniki Wrocławskiej,
3. Antoni Mazurkiewicz - Dyrektor Stoczni Remontowej Żeglugi Śródladowej, we Wrocławiu
4. Stanisław Koralewski - Z-ca Dyrektora Stoczni Remontowej Zeglugi Śródlądowej we Wrocławiu,
5. Zbigniew Nowakowicz - Dyrektor Wrocławskiej Stoczni Rzecznej,
6. Bogusław Chruszcz - Prezes Ośrodka Zamiejscowego Naczelnego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu,
7. Marcin Michalak - Członek Prezydium Zarządu Głównego AZS, Członek ZG PZŻ,
8. Jacek Uczkiewicz - I Sekretarz KD PZPR Wrocław Śródmieście, V-ce Przewodniczący DRN,
9. Maria Surmanowicz - Naczelnik Dzielnicy Wrocław Śródmieście,
10. Stanisław Wolny - Redaktor Naczelny Ośrodka PRiTV we Wrocławiu,
11. Jerzy Michalski - Dyrektor Biura WRN,
12. Mieczysław Chochół - Dyrektor WKFSiT Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu,
13. Czesław Audycki - Dyrektor Okręgowej Dyrekcji Gospodarki Wodnej,
14. Ryszard Nawrat - Przewodniczący ZW ZSMP, Przewodniczący Komisji Kultury MRN,
15. Sławomir Szokarski - Przewodniczący Dolnośląskiego Klubu Marynistów Polskich SD PRL,
16. Andrzej Szafrański - Dyrektor P.P. Żegluga na Odrze,
17. Wojciech Choynacki - Przedstawiciel Polskiej Żeglugi Śródlądowej w Królestwie Holandii,
18. Andrzej Adamus - Dyrektor Wydawnictwa Dolnośląskiego,
19. Leszek Stelmaszczyk - Inspektor Żeglugi Śródlądowej,
20. Barbara Mróz - Z-ca Naczelnika Dzielnicy Wrocław Śródmieście

RADA PATRONACKA 
(artykuł zamieszczony na łamach Biuletynu Informacyjnego Jacht Klubu AZS we Wrocławiu - Listopad 1987)

Społeczna Rada Budowy Jachtu, odpowiadając pozytywnie na apel zarządu z 13 stycznia 1987 r., Uchwałą własną z 17 stycznia przekształciła się w Społeczną Radę Patronacką.
Rada obejmuje obszarem działania zagadnienia dotyczące warunków rozwoju żeglarstwa a zwłaszcza inspirujące i pomagające w podejmowaniu przedsięwzięć związanych z rozbudową zaplecza lądowego i sprzętu pływającego, umacnianie materialnych i organizacyjnych przesłanek sukcesów sportowych oraz planowanie wypraw żeglarskich o charakterze wyczynowym i propagandowym oraz wychowaniu młodzieży szkolnej i akademickiej.

Funkcji Prezesa Rady podjął się Bogdan Kleszczewski – sekretarz organizacyjny KW PZPR we Wrocławiu, v-ce przewodniczący WRN.

W skład Rady weszli:
1. Zbigniew Nowakowicz – Dyrektor Wrocławskiej Stoczni Rzecznej,

2. Bogusław Chruszcz – Prezes Ośrodka Zamiejscowego Naczelnego Sądu Administracyjnego – jako w-przewodniczący,
3. Czesław Audycki – Dyrektor Okręgowej Dyrekcji Gospodarki Wodnej,
4. Mieczysław Chochół – Dyrektor WKFSiT Urzędu Wojewódzkiego,
5. Włodzimierz Choynacki – Przedstawiciel Polskiej Żeglugi Śródlądowej w Królestwwie Holandii,
6. Stanisław Koralewski – Z-ca Dyrektora Stoczni Remontowej Żeglugi Śródlądowej,
7.
Prof. dr hab. Jan Koch - Prorektor Politechniki Wrocławskiej,
8.
Antoni Mazurkiewicz - Dyrektor Stoczni Remontowej Żeglugi Śródladowej,
9.
Marcin Michalak - Członek Prezydium ZG AZS i członek ZG PZŻ,
10.
Jerzy Michalski - Dyrektor Biura WRN,
11.
Barbara Mróz - Z-ca Naczelnika Dzielnicy Wrocław Śródmieście,
12.
Ryszard Nawrat - Przewodniczący ZW ZSMP, przewodniczący komisji kultury MRN,
13.
Maria Surmanowicz - Naczelnik Dzielnicy Wrocław Śródmieście,
14.
Leszek Stelmaszczyk – Kierownik Okręgowego Inspektoratu Żeglugi Śródlądowej,
15.
Andrzej Szafrański - Dyrektor P.P. Żegluga na Odrze,
16.
Sławomir Szokarski - Przewodniczący Dolnośląskiego Klubu Marynistów Polskich SD PRL,
17.
Jacek Uczkiewicz - I Sekretarz KD PZPR Wrocław Śródmieście, V-ce Przewodniczący DRN,
18.
Stanisław Wolny - Redaktor Naczelny Ośrodka PRiTV we Wrocławiu, 

Kilkumiesięczne funkcjonowanie Rady dało dowody wysokiej przydatności i kompetencji tego ciała.


Copyright © Jacht Klub AZS Wrocław. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Kontakt: Webmaster