Po 9 dniach żeglugi zobaczyli¶my Azory... Ewa (przy sterze) i Maciek.