8 lipca wyłowili¶my odbijacz. Zawsze to jakie¶ urozmaicenie...