Panorama, 29.09 – 13.10.2007

Port zaokrętowania: Hamburg

Port wyokrętowania: Świnoujście

Planowane porty: Helgoland, Esbjerg, Oslo, Skagen, Kopenhaga, Warnemunde

Cel: Celem rejsu będzie przećwiczenie klasycznych metod nawigacji, szczególnie na obszarze pływowym i odwiedzenie miejsc ciekawych pod względem nawigacyjnym i turystycznym.

Trasa: Planowany przebieg trasy pokazuje mapka.

Dystans: Długość planowanej trasy wynosi ok. 1200Nm

Opis: Wyjazd z Wrocławia busem wieczorem 28.09. Transport obejmie również przygotowany prowiant na cały rejs. Stosownie do napotkanych warunków atmosferycznych spróbujemy zrealizować założona trasę i program, w tym dotrzeć do planowanych portów. W czasie rejsu będą prowadzone praktyczne zajęcia z klasycznych metod nawigacji. Powrót z rejsu pociągiem ze Świnoujścia 13.10. Szczegóły programu zostaną omówione na spotkaniu przedrejsowym na początku września.

Uwaga: W przypadku zainteresowania uczestników możliwe jest zorganizowanie warsztatów nawigacyjnych przed wyjazdem na rejs.