Wiosenne spotkanie Bractwa Szyprów


Zbliża się termin wiosennego spotkania Bractwa Szyprów. Nastąpi to 21 maja 2005r o godz. 1800. Jak zwykle odbywa się u kpt. Zbyszka Lubczańskiego w Przemiłowie w masywie Ślęży. Jak zwykle zapraszani są kapitanowie, głównie z Dolnego Śląska, jak zwykle zapraszani są goście, zainteresowani tematyką żeglarską. Będziemy przyjmować nowych kapitanów do grona Bractwa, będziemy dyskutować nad zasadami przyjmowania nie kapitanów. Ścierające się koncepcje elitarnego stowarzyszenia i organizmu w pełni otwartego dla wszystkich zainteresowanych członkostwem na pewno będą rozważane. Osiągnięcie porozumienia leży w interesie obydwu stron, a to skłania do dalszych rozmów.

Niestety odchodzą od nas kolejni kapitanowie. Niedawno na wieczną wachtę udał się kpt. Alek Pachucki. Będziemy Go wspominać. Przy okazji przedstawimy stan, w jakim została przygotowana tablica na cmentarzu Grabiszyńskim, na której będziemy upamiętniać tych z naszych kolegów i koleżanek, którzy pozostali w morzu na zawsze.

Spotkanie Bractwa Szyprów odbywa się w formule garden party, ze zdecydowaną przewagą tematów „przyniesionych” przez uczestników nad przygotowanymi przez organizatorów i to stanowi o niepowtarzalnej atmosferze, która zatrzymuje przybyłych wokół ogniska. Szczególnie w tym roku, kiedy spotykamy się po okresie, który dla wielu nie był tzw. martwym sezonem, gorących tematów nie zabraknie. Tym, którzy z różnych przyczyn nie wezmą udziału w spotkaniu, spróbuję przybliżyć atmosferę na łamach następnego nr-u „Szkwału”.

Remigiusz B. Trzaska

Bezanmaszt Bractwa