RELACJA ZE ŚRÓDLĄDZIA
Zimowanie jachtów we Wrocławiu
10.12 - 26.06.2012

Fotografie udostępnionem nam przez jednego z obserwatorów, przyglądających się naszym działaniom.

Fotografie ze śródlądzia