RELACJA Z MORZA
Wodowanie Panoramy 2012
25.03 - 01.08.2012

Autorką fotografii jest Agata Juros

Fotografie z wyprawy