RELACJA Z MORZA
Zimowanie Bagateli
13.11 - 01.06.2012

Wyjmowanie Bagateli z wody w porcie Trzebież

Fotografie z wyprawy