Szkolenie
Materiały szkoleniowe
1.1. Żeglarz Jachtowy - Przepisy
 • Przepisy - opracował Aleksander Gruszczyński
1.2. Żeglarz Jachtowy - Teoria żeglowania
1.3. Żeglarz Jachtowy - Locja śródlądowa
1.4. Żeglarz Jachtowy - Meteorologia
1.5. Żeglarz Jachtowy - Budowa jachtu
1.6. Żeglarz Jachtowy - Druki
2.1. Sternik Jachtowy - Sygnalizacja
2.2. Sternik Jachtowy - Nawigacja
2.3. Sternik Jachtowy - Przepisy
2.4. Sternik Jachtowy - Ratownictwo
2.5. Sternik Jachtowy - Druki
3.1. Jachtowy St. Morski - Locja morska
3.2. Jachtowy St. Morski - Nawigacja
3.3. Jachtowy St. Morski - Przepisy
  3.4. Jachtowy St. Morski - Ratownictwo część techniczna
   3.5. Jachtowy St. Morski - Silniki
    3.6. Jachtowy St. Morski - Sygnalizacja i łączność
     3.7. Jachtowy St. Morski - Teoria żeglowania
      4.1. Młodszy Instruktor Żeglarstwa - Karta Szkolenia
      • Karta Szkolenia - Wypełnia kandydat na Młodszeg Instruktora Żeglarstwa PZŻ i przed egzaminem przekazuje do KWŻ kursu.
      4.1. Młodszy Instruktor Żeglarstwa - Przyrzeczenie
      4.2. Młodszy Instruktor Żeglarstwa - Zaświadczenie Lekarskie
      • Zaświadczenie Lekarskie - Wypełnia lekarz na wniosek kandydata na Młodszego Instruktora Żeglarstwa i dołącza do Karty Szkolenia