Regaty
Zawodnicy
4. Zawodnicy (z historii klubu)
Kopeć Tadeusz
rok urodzenia:

Aktywny zawodnik, do niedawna jeszcze w klasie Laser, obecnie startuje dzielnie na Omegach.