Regaty
Zawodnicy
3. Zawodnicy z ostatnich 10 lat
Gemborys Piotr
rok urodzenia: 1997

Klasa Optymist