Regaty
Zawodnicy
4. Zawodnicy (z historii klubu)
Pająk Witold
rok urodzenia: 1970