Regaty
Zawodnicy
4. Zawodnicy (z historii klubu)
Cebrat Andrzej
rok urodzenia: 1968