Regaty
Zawodnicy
3. Zawodnicy z ostatnich 10 lat
Gałwa Jan
rok urodzenia: 1991

do 2005 r. Optymist 

obecnie klasa LASER