Regaty
Zawodnicy
3. Zawodnicy z ostatnich 10 lat
Skut Beata
rok urodzenia:

Zawodniczka klas: Optymist, Cadet, Europa