Regaty
Zawodnicy
3. Zawodnicy z ostatnich 10 lat
Skut Bożena
rok urodzenia: 1982

Zawodniczka klas: Optymist, Cadet, Europa