Regaty
Regaty o Puchar Przechodni Bosmana JK AZS - przeniesione
2010-09-26 23:16:27

W sobotę 16 paździenika zapraszamy wszystkich chętnych na regaty o „Puchar Przechodni Bosmana Jacht Klubu AZS Wrocław”.

 

Jest to impreza z cyklu „III Otwarty Turniej Letni Jacht Klubu AZS Wrocław”.

Dla zdobywców miejsc od 1 do 3 przewidziane są atrakcyjne nagrody książkowe oraz pamiątkowe dyplomy.

1. Termin i miejsce rozegrania regat:

- 25 Września 2010

- Akwen Odry przy przystani Jacht Klubu AZS Wrocław ul. Wybrzeże Wyspiańskiego 40

Planowany harmonogram

10.00 - 11.00 Przyjmowanie zgłoszeń w biurze Komisji Sędziowskiej, rozlosowanie kolejności przesiadek 

11.30 Start do pierwszego biegu. Kolejne biegi zostaną rozegrane wg. wskazań Komisji Sędziowskiej.

16.00 Zakończenie regat i ogłoszenie wyników, grill na przystani.

Wpisowe:

- członkowie Klubu z opłaconymi składkami za rok 2010 startują za darmo

- osoby do 25 roku życia uczące się 15 zł

- pozostali 20 zł

 

Kaucja będzie pobierana w wysokości 100 zł od załogi na poczet ewentualnych szkód i zwracana zaraz po zakończeniu regat.

2. Organizatorem regat jest Jacht Klub AZS Wrocław

3. Zasady rozgrywania regat:

Regaty rozegrane zostaną zgodnie z Przepisami Regatowymi żeglarstwa, przepisami klasowymi, niniejszym zawiadomieniem oraz instrukcją żeglugi.

Regaty zostaną uznane za ważne przy rozegraniu minimum 2 wyścigów. 

4. Instrukcja żeglugi ogłoszona będzie w dniu przyjmowania zgłoszeń na przystani JK AZS. 

5. Przewiduje się rozegranie regat w następujących klasach:

- Omega – załoga min 3 osoby

- oraz w każdej innej klasie, w której zostaną zgłoszone min. 3 łodzie.

W klasie Omega regaty będą miały charakter przesiadkowy. 

6. Za zajęcie I, II, III miejsca w klasyfikacji indywidualnej każdej z klas łodzi zostaną wręczone dyplomy.

Informacje dodatkowe

Od godziny 1800 planowane jest ognisko.

Jak zwykle ludzie muzycznie uzdolnieni proszeni są o zabrani instrumentów, na których grają.

 

Organizator : Karol Boroń 604108143 biuro@jkazs.wroc.pl

Kalendarz klubowy
grudzień 2017
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31Relacje z wydarzeń