Rejsy Morskie
Mapy morskie

Katalog map morskich jest internetową bazą danych o mapach posiadanych przez JK AZS.

Aktualnie do bazy zostało wprowadzonych  904 map.

JK AZS nie wypożycza map morskich na zewnątrz.

Mapy Morskie