Klub

 Jacht Klub AZS Wrocław jest organizacją sportu i rekreacji działającą w środowisku akademickim i reprezentującą swoich członków w sprawach związanych z uprawianiem, upowszechnianiem i rozwojem wszelkich form żeglarstwa. Klub jako jednostka organizacyjna Akademickiego Związku Sportowego posiada osobowość prawną.

Jacht Klub AZS Wrocław dysponuje przystanią żeglarską, która mieści się za budynkiem AZS we Wrocławiu przy Wybrzeżu Stanisława Wyspiańskiego 40 od strony Odry.


Przystań działa od wtorku do piątku w godzinach od 1200 do 1800, a od 15-tego maja do 2100, w soboty i niedziele od 1000 do 2000. W tym czasie klubowicze (mający opłacone składki członkowskie) mogą korzystać z dostępnego sprzetu pływającego należącego do klubu. Sprzęt udostępnia bosman, z którym można kontaktować się telefonicznie:            +48 602495508      

 

Biuro Jacht Klubu mieści się w budynku AZS we Wrocławiu przy Wybrzeżu Stanisława Wyspiańskiego 40. Czynne jest w dni powszednie w godz. 1200 - 1800. Wejście do siedziby Klubu i sekretariatu od strony przystani. Tam też w każdy czwartek o godz. 1900 odbywają sięspotkania klubowe.

 

Wysokość składek członkowskich: 

 

 

 

Składki Klubowe określone są na podstawie Uchwał Zarządu JKAZS

 

Uchwała z dnia 12.03.2011 Oraz nr 15/2012 i  nr 33/2012.

 

Okres składkowy od 01 października do 30 września roku następnego.  

 

1. Podstawowa Grupa I 60 PLN 

Członkowie zwyczajni studenci do 28 roku życia, oraz członkowie zwyczajni i honorowi powyżej 65 roku życia.

 

2. Podstawowa Grupa II 360 PLN 

Pozostali członkowie zwyczajni i honorowi, (absolwenci, osoby powyżej 28 roku życia).

 

Zniżki: 50 % od stawki podstawowej dla grupy II  (dla pozostałych członków zwyczajnych i honorowych, absolwenci, osoby powyżej 28 roku życia), jeżeli w roku (okresie) poprzedzającym przepracowali na rzecz klubu 10 godzin bosmańskich na zasadach obowiązujących w klubie.

(prace bosmańskie mogą być wykonywane przez członków AZS-u, którzy nie są członkami Jacht Klubu AZS Wrocław)

 

UCHWAŁA  NR  33/2012

 

 Zarząd Jacht Klubu AZS  Wrocław akceptuje ulgę w składce członkowskiej członka zwyczajnego  (w wysokości 360, - PLN) na rok akademicki 2012/2013 w wysokości 180, - PLN na podstawie indywidualnej deklaracji odpracowania 10 godzin prac bosmańskich w terminie do 30 września  2013 r.  pod rygorem zapłaty brakującej kwoty 180, -PLN

 

Uchwała z dnia 12.03.2011

 

Opłata za odnowienie członkostwa ( ponowne przystąpienie do klubu po wygaśnięciu członkostwa):  200 PLN

 

 

Numer konta bankowego: 

BZ WBK    49 1090 2402 0000 0001 1607 0786

 

Statut klubu   [137 KB]
Władze klubu

Zarząd

Piotr Orwaldi - Komandor

Wojciech Radziun - Wicekomandor ds. morskich

Anna Szczęsna - Wicekomandor ds. regatowych

Dariusz Kluczka - Sekretarz 

Grażyna Weryk - Dyrektor biura

Andrzej Myrta

Olgierd Młynarski 

Przemysław Markowski

 

Komisja Rewizyjna

Grzegorz Jaworski

Maciej Korek

Beata Sikora

Tomasz Skomorowski

Ewa Skut

 

Sąd koleżeński

Jerzy Kosz

Piotr Kuźniar

Anna Małachowicz

Remigiusz Trzaska

Michał Zagrodnik