Rejsy Morskie - pozycje naszych jachtów
 
Walne - czwartek 9 grudnia 2010 r. godz. 1830
2010-12-07 14:54:02

Przypominamy, że w najbliższy czwartek 9 grudnia br. o godz. 1830 odbędzie się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze naszego Klubu.

 

                                   ZAWIADOMIENIE


       Zgodnie z par. 16 pkt. 3 i 4 Statutu  Jacht Klubu AZS Wrocław uchwałą
nr  47/10  z dnia 26.10.2010 r.  Zarząd Klubu zwołuje  na  dzień  09 grudnia 2010 r. Walne  Zebranie Sprawozdawczo - Wyborcze Członków  Jacht Klubu AZS  Wrocław.
       Zebranie odbędzie  się w siedzibie Klubu  przy Wybrzeżu Wyspiańskiego 40 we  Wrocławiu - Przystań  Wodna  o godzinie 1830.  W przypadku braku quorum Zarząd ustala drugi termin zebrania na godzinę  1900  w miejscu j.w.
       Uchwały podjęte w drugim terminie Zebrania będą prawomocne bez względu na liczbę obecnych członków  na obradach. Zamknięcie listy obecnych członków na Zebraniu (rozdanie mandatów) ustala się na  moment rozpoczęcia obrad.

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie Walnego Zebrania,
2. Wybór Przewodniczącego Zebrania (lub Prezydium),
3. Wybór komisji: mandatowo-skrutacyjnej oraz uchwał i wniosków,
4. Przyjęcie regulaminu obrad, porządku obrad i protokołu z poprzedniego zebrania,
5. Odczytanie sprawozdania z działalności Zarządu,
6. Odczytanie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej,
7. Odczytanie sprawozdania z działalności Sądu Koleżeńskiego,
8. Dyskusja nad odczytanymi sprawozdaniami,
9. Przyjęcie sprawozdań i podjęcie uchwał (udzielenie absolutorium),
10.Wybory do władz Klubu,
11. Zgłoszenie i przyjęcie zmiany w Statucie JK AZS  (Kom. Statutowa),
12. Dyskusja i sprawy różne,
13. Zamknięcie obrad.

Materiały dotyczące Walnego Zebrania będą udostępnione Członkom Klubu  w Biurze Klubu  w godz. 1200 – 1800.

 

      W imieniu Zarządu JK AZS Wrocław – Bolesław Rudnik

ranking - klilknij tutaj
Kalendarz klubowy
grudzień 2017
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31Relacje z wydarzeń