Rejsy Morskie - pozycje naszych jachtów
 
11.07 II Regaty o Puchar Przechodni Komandora Jacht Klubu AZS Wrocław
2009-07-07 10:03:06
W zwi±zku z popraw± pogody i obniżeniem poziomu wody w Odrze już w najbliższy weekend rozegrane zostan±  „II Regaty o Puchar Przechodni Komandora Jacht Klubu AZS Wrocław”,
czyli kolejna impreza z cyklu „II Otwarty Turniej Letni Jacht Klubu AZS Wrocław” - zawiadomienie o regatach

1. Termin i miejsce rozegrania regat
11 Lipca 2009 Kamieniec Wrocławski zakole Odry – Bajkał
10.00 – 11.00 Przyjmowanie zgłoszeń w biurze Komisji Sędziowskiej
11.00 Przypomnienie podstawowych przepisów regatowych
11.15 Rozlosowanie kolejności przesiadek
11.30 Start do pierwszego wyścigu
15.00 Zakończenie regat, hol na przystań JK AZS
17.00 Ogłoszenie wyników, rozpoczęcie grilla oraz imprez towarzyszšcych na przystani JK AZS ul. Wybrzeże Wyspiańskiego 40
Wpisowe:
- członkowie Klubu z opłaconymi składkami za rok 2009 startujš za darmo
- osoby do 25 roku życia uczšce się 10 zł
- pozostali 15 zł
Podczas zapisów będzie obecna Pani Dyrektor Biura Klubu Grażyna Weryk i będzie można opłacić składki lub zapisać się do Klubu.
Od załogi będzie pobierana zryczałtowana opłata za śluzy i paliwo holownika w wysokości 15 zł
Kaucja będzie pobierana w wysokości 100 zł od załogi na poczet ewentualnych szkód  i zwracana zaraz po zakończeniu regat. Załogi, którym potršcono kaucję w poprzednich regatach mocš Uchwały Zarzšdu JK dostały zwyżkę kaucji do 150% normalnej wartość na 3 kolejne imprezy. Każde kolejne potršcenie kaucji będzie skutkować kolejnymi zwyżkami o 50 % od ostatniej kwoty.
2. Organizatorem regat jest Jacht Klub AZS Wrocław
3. Zasady rozgrywania regat:
Regaty rozegrane zostanš zgodnie z Przepisami Regatowymi żeglarstwa, przepisami klasowymi, niniejszym zawiadomieniem oraz instrukcjš żeglugi.
Regaty zostanš uznane za ważne przy rozegraniu minimum 2 wyścigów.
4. Instrukcja żeglugi ogłoszona będzie w dniu przyjmowania zgłoszeń
5. Przewiduje się rozegranie regat w następujšcych klasach:
- Omega – załoga min 3 osoby
- oraz w każdej innej klasie, w której zostanš zgłoszone min. 3 łodzie.
W klasie Omega regaty będš miały charakter przesiadkowy.
6. Za zajęcie I, II, III miejsca w klasie Omega będš rozdane cenne nagrody, każdemu uczestnikowi wręczony dyplom oraz upominek.

Zachęcamy do przyjścia na regaty osoby, które nie majš załogi lub majš załogi nie kompletne, ponieważ organizujemy bank wolnych miejsc i będzie możliwość dokooptowania na miejscu załoganta.


Informacje dodatkowe
Od godziny 1700 będzie zorganizowany grill na przystani produkty oraz napoje organizuje Jacht Klub AZS
Od godziny 1800 planowane jest ognisko.

Jak zwykle ludzie muzycznie uzdolnieni proszeni sš o zabrani instrumentów, na których grajš.


Organizator : Karol Boroń 604108143 biuro@jkazs.wroc.pl

ranking - klilknij tutaj
Kalendarz klubowy
grudzień 2017
Pn
Wt
¦r
Cz
Pt
So
N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31Relacje z wydarzeń