Rejsy Morskie - pozycje naszych jachtów
 
Regulamin
2008-07-09 17:39:50

Serdecznie zapraszam do zapoznania się z regulaminem i zawiadomieniem o regatach „I Letni Turniej Członków JK AZS Wrocław”. Turniej składa się z dwóch wyścigów grupowych oraz pojedynków załóg.

Pierwsze regaty odbędą się już w tą sobotę 12.07.2008, zapisy na terenie przystani Klubu od 12.30 do 13.30. Pierwszy bieg o godzinie 14.15, następne wg. wskazań Komisji Sędziowskiej. Szczegóły w zawiadomieniu o regatach ….

Regaty są połączone z imprezą towarzysko-szantową. Będzie zorganizowany grill (poczęstunek w własnym zakresie), piwo, muzyk. Ludzie uzdolnienie muzycznie proszeni są o zabrani instrumentów grających.

Gorąco zapraszam!!!!

Regulamin „I Letniego Turnieju drabinkowego Członków JK AZS Wrocław”

1. Regaty odbywają się na łodziach klasy Omega i mają charakter przesiadkowy.
2. Załogę stanowią min. 3 osoby.
3. Turniej się składa z dwóch głównych wyścigów. Po każdym z głównych wyścigów następuje ogłoszenie klasyfikacji wg., której można wyzywać na pojedynki inne załogi biorące udział w Turnieju.
4. Klasyfikacja finałowa to suma pozycji zajętych po rozegraniu dwóch głównych wyścigów, skorygowanych o zmiany wynikające z pojedynków. W przypadku uzyskania takiej samej ilości pkt. przez dwie załogi decyduje ilość zajętych pierwszych miejsc, drugich, trzecich etc.
5. Pojedynek jest rozumiany jako indywidualne regaty dwóch załóg biorących udział w turnieju, gdzie różnica w zajmowanych pozycjach w klasyfikacji wynosi jeden.
6. Jeżeli załoga sklasyfikowana niżej wygra pojedynek awansuje ona o jedną pozycja a załoga przegrana spada o jedną pozycję w klasyfikacji.
7. Nie ma ograniczeń co do ilości pojedynków.
8. Wyzwanie na pojedynek odbywa się przez zgłoszenie chęci rywalizacji z załogą poprzez powiadomienie organizatora (mailowo, telefonicznie, ustnie) o chęci wyzwania załogi oraz sternika wyzywanej załogi.
9. Załogi pojedynkujące się rozstrzygają między sobą dzień, godzinę pojedynku, jednak termin pojedynku nie może nastąpić później niż 14 dni od zgłoszenia wyzwania. W przypadku kiedy pozostaje mniej niż 14 dni do następnego głównego wyścigu po którym zostaje ustalona klasyfikacja załogi muszą zakończyć pojedynek na 1 godzinę przed kolejnym głównym wyścigiem. W razie problemów arbitrem staje się Sędzia Główny Turnieju, jego decyzja jest ostateczna.
10. Nie stawienie się jednej z załóg w umówionym miejscu i czasie do pojedynku jest rozumiane jako przegrana.
11. Trasa pojedynku będzie przybliżona do trasy Turnieju.
12. Ostateczny termin zakończenia Turnieju mija 26.09.2008 r.
13. Pojedynek jest rozgrywany na trzech wybranych Omegach JK AZS Wrocław. Każda z załóg płynie raz na każdej z wybranych Omeg, kolejność ustala się w drodze losowania.
14. W składzie załogi podczas całego Turnieju można dokonywać zmian, ale skład musi zawierać min 2 osoby zgłoszone do pierwszego głównego wyścigu.
15. W wszelkich sprawach nieobjętych regulaminem rozstrzygający głos ma Sędzia Główny Turnieju.

ZAWIADOMIENIE O REGATACH
“I Turniej Letni Członków JK AZS Wrocław”
1. Termin i miejsce regat:
12 lipca 2008 r, Wrocław, akwen Odry pomiędzy Mostem Pokoju a Przystanią JKAZS.
Przyjmowanie zgłoszeń – w godz. 12.30 - 13.30 na przystani JK AZS, ul. Wybrzeże Wyspiańskiego 40.
Start do pierwszego wyścigu – godz. 14.15, następne wg komunikatów Komisji Sędziowskiej.
Zakończenie regat przewiduje się na godz. 17.00.
Oficjalne ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi na przystani Jacht Klubu AZS o godz. 18.00.
2. Organizatorami regat są:
Jacht Klub AZS Wrocław
3. Zasady rozgrywania regat:
Regaty rozegrane zostaną zgodnie z Przepisami Regatowymi żeglarstwa, przepisami klasowymi, niniejszym zawiadomieniem oraz instrukcją żeglugi.
Regaty zostaną uznane za ważne przy rozegraniu minimum 2 wyścigów.
4. Instrukcja żeglugi ogłoszona będzie w dniu przyjmowania zgłoszeń na przystani JK AZS.
5. Przewiduje się rozegranie regat w następujących klasach:
- Omega – załoga min 3 osoby
- oraz w każdej innej klasie, w której zostaną zgłoszone min. 3 łodzie.
W klasie Omega regaty będą miały charakter przesiadkowy.
6. Za zajęcie I miejsca w klasyfikacji indywidualnej każdej z klas łodzi zostaną wręczone dyplomy.
Organizator:
Karol Boroń
604108143 biuro@jkazs.wroc.pl

ranking - klilknij tutaj
Kalendarz klubowy
grudzień 2017
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31Relacje z wydarzeń